Asbestanalyse


Wat is een asbestanalyse?

U bent aan het verbouwen en u komt materiaal tegen waarvan u denkt dat het asbest is. U wilt een huis kopen, maar denkt dat er asbesthoudend vloerzeil in de keuken ligt. Dan kunt u een zogenaamde asbestanalyse uit laten voeren. Door laboratoriumonderzoek kan worden vastgesteld of en zo ja welke soort asbest er aanwezig is.

Op basis van dit onderzoek kan dan besluit genomen worden op welke wijze het asbest het beste verwijderd kan worden. Zo voorkomt u onnodige gezondheidsrisico's en kunt u indien noodzakelijk een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Gerelateerde Informatie

- Asbest in Huis Uitgebreide Informatie
- Asbest Verwijderen Uitgebreide Informatie

Asbestanalyse Uitvoeren | Advies en Informatie