ComposterenWat is compost?

De naam 'compost' is afkomstig uit het Latijn en het betekent: 'dat wat samen is gebracht'. Compost is een stabiel, veilige, humusachtige product dat overblijft na een rottingsproces. Het bevat levende organismen en gemineraliseerde plantenvoedende elementen. Compost is het residu dat ontstaat na ontbinding van organisch materiaal (d.w.z. van plantaardige of dierlijke oorsprong).

De ontbinding van het GFT-afval is het werk van microben en schimmels. Maar wormen, insecten en andere hexapoda leveren ook hun bijdrage. Composteren vindt spontaan in de natuur plaats. Behalve in extreem vijandige omgevingen zoals sommige woestijnen of poolgebieden waar het niet of nauwelijks kan plaatsvinden.

Waarom Composteren?

Compost ziet er donker, zwart-bruin en kruimelachtig uit. Het ruikt erg naar bosgrond. Compost wordt professioneel gebruikt in de land- en tuinbouw, maar is uitstekend te maken en te gebruiken in eigen tuin. U bent milieubewust bezig en bespaart bovendien geld. U hoeft immers geen mest of tuinaarde aan te schaffen. Ongeveer de helft van huishoudelijk afval is GFT-afval en is zo eenvoudig om te zetten in compost.

Kortom: compost verbetert de bodemstructuur, levert voeding en organisch materiaal en door te composteren wordt een bijdrage geleverd aan een milieuvriendelijke en duurzame maatschappij.

Tips voor goed composteren


• Composteren lukt het best als de composthoop gevarieerd is samengesteld.
• Verwerk geen gekookte etensresten en vlees in de compost, om stank en verrotting te voorkomen.
• Om een nog beter resultaat te krijgen, kunt u gebruik maken van een goede compostbak.
• Als u een compostbak gebruikt. kunt u het zeer voedzame compostwater aftappen.
• Om stank en verrotting te voorkomen, moet er voldoende zuurstof bij de compost komen.

Gerelateerde Informatie:
- Koffiedik op de Composthoop
- Duurzaam Tuinieren Overzicht

Composteren | Advies Informatie en Tips