DuBo (Duurzaam Bouwen)

Wat is Duurzaam Bouwen (DuBo)?

Er bestaan vele definities van duurzaam bouwen. Maar over het algemeen gaat het over het zodanig bouwen en gebruik maken van gebouwen en hun omgeving, waarbij de schade voor het milieu in alle fasen, van ontwerp tot sloop, zoveel mogelijk beperkt blijft. Daarnaast moeten duurzame gebouwen een blijvende gebruikswaarde hebben. Het gebruiken van minder en herbruikbare bouwmaterialen en onderhoudsvriendelijkheid spelen ook een belangrijke rol. Minder materialen gebruiken betekent namelijk ook energiebesparing in de productie en transport.

Bij duurzaam bouwen gaat het er om de activiteiten van nu op zo’n manier op te zetten, dat anderen daar later geen hinder van ondervinden. Duurzaamheid richt zich daarmee vooral op de situatie op de lange termijn.

Duurzaam Bouwen Samengevat

Een vorm van bouwen waarbij:
• In alle stadia van het proces, zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden worden benut
• Een hoge ruimtelijk-architectonische kwaliteit tot stand wordt gebracht
• Wordt gelet op een lage belasting van het milieu
• Wordt gekeken naar de situatie op lange termijn

Aanbiedingen zonnepanelen en zonneboilers

Bent u op zoek naar zonnepanelen of zonneboilers? Neem dan een kijkje bij onderstaande aanbieders.

DuBo| Duurzaam Wonen | Informatie | Aanbiedingen