Grijze Stroom

Duurzaam Wonen | Energie en Elektriciteit

Wat is Grijze stroom?

Iedereen weet inmiddels wel wat groene energie is. Grijze energie daarentegen is voor sommigen een nog onbekend begrip. De elektriciteit die je bij groen en grijs uit het stopcontact krijgt is hetzelfde, alleen de bronnen waarmee de elektriciteitscentrale stroom maakt, verschilt. Elektriciteit is groen wanneer het milieu niet vervuild wordt. Elektriciteit wordt grijs genoemd wanneer het milieu er wel onder lijdt.

Grijze stroom is elektriciteit wat wordt opgewekt uit de fossiele brandstoffen zoals kolen, bruinkool, gas en olie. Elektriciteit opgewekt met kolen of bruinkool is veel ‘grijzer’ dan elektriciteit uit gas. Bij de productie van eenzelfde hoeveelheid elektriciteit (kWh) komt een grotere hoeveelheid schadelijke stoffen vrij die zorgen voor luchtvervuiling en klimaatverandering. De belangrijkste van die schadelijke stoffen is het broeikasgas CO2 dat vrij komt bij energieopwekking.

Milieu Centraal en Grijze stroom

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen.
Aanbieders Elektriciteit Aanleggen

Wilt u liever niet zelf de elektriciteit aanleggen? Schakel dan een elektricien in die u helpt en adviseert.