Groene Stroom

Duurzaam Wonen | Groene Stroom

Wat is Groene Stroom?

Groene stroom is elektriciteit wat wordt opgewekt uit duurzame bronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Huishoudens die kiezen voor groene stroom, stimuleren gezamenlijk de ontwikkeling van duurzame energie. Het begrip ‘groen’ wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de gewone elektriciteit, die ‘grijze stroom’ wordt genoemd. Het enige verschil tussen grijze en groene stroom is de bron waarmee de elektriciteit wordt gemaakt. Grijze stroom wordt gemaakt met fossiele brandstoffen (voornamelijk gas, steenkool) en kernenergie. De bronnen voor groene stroom daarentegen gaan nooit op en zijn ook niet vervuilend voor het milieu.

Overstappen op groene stroom kunt u zelf en is erg makkelijk. Dat kan bij uw huidige leverancier, of bij een ander energiebedrijf van uw keuze. De nieuwe energieleverancier regelt vervolgens de afmelding bij uw oude leverancier. Wanneer u groene elektriciteit koopt, moet u garantie hebben dat de stroom op een duurzame manier is opgewekt. Daarom worden de energieleveranciers gecontroleerd met zogeheten garanties van oorsprong.

Een garantie van oorsprong is een certificaat dat een elektriciteitproducent ontvangt voor de productie van een bepaalde hoeveelheid groene elektriciteit.

Milieu Centraal en Energie Besparing

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen.
Elektriciteit Laten Aanleggen

Wilt u liever niet zelf de elektriciteit aanleggen? Schakel dan een elektricien in die u helpt en adviseert.

Groene Stroom Energie Elektriciteit in Huis Advies Informatie Tips
________________________________________________________________________________________________