IsolatienormenDe isolatienorm

In de strijd tegen klimaatverandering, heeft de EU alle lidstaten verplicht om bij nieuwbouw en renovatie van huizen strengere regels op te leggen wanneer het gaat over isolatie en energiebesparing. Sinds 2006 bedraagt de isolatienorm niet langer K-55, maar K-45. De nieuwe regeling leidt tot een gevoelige vermindering van het energieverbruik in woningen.

Waarvoor staat K-45?

De K-waarde geeft globaal de hoeveelheid verloren warmte weer door de buitenmuren, vloeren en daken. De K-waarde berekent men op basis van de isolatiewaarde of U-waarde van de verschillende onderdelen van de woning die in contact staan met de buitenomgeving. Hoe lager de K-waarde, hoe beter het isolatieniveau van het gebouw en hoe minder warmte verloren gaat.
Meer lezen over (de verschillende) isolatiewaarden »

Wat betekent de isolatienorm voor u?

Doordat de norm strenger is geworden, voldoen veel huizen hier niet aan. Is het bouwjaar van de woning voor 2006, dan is de kans groot dat de isolatie verbeterd moet worden. Welke maatregelen daarvoor van toepassing zijn, hangt allereerst af van de isolatie die al in de woning aanwezig is. Maak dus eerst een volledige inventarisatie.

Speciale subsidieregelingen

De overheid helpt een handje om aan de nieuwe norm te voldoen door middel van subsidieregelingen. Is uw woning ouder dan twee jaar? Dan gaat de btw op arbeidskosten omlaag van 19% naar 6%. Daarnaast is sinds juni 2012 ook de isolatiewaarde verlaagd waarbij een laag btw tarief gerekend mag worden op isolatiematerialen. Deze is nu Rc=1,3 m2K/W in plaats van de eerdere verhoging naar Rc=3,5.

Dit scheelt voor u flink op de kosten, omdat er nu meer isolatiematerialen zijn die onder deze regeling vallen. Uw huis isoleren is dus voordeliger! En niet alleen nu, natuurlijk ook op lange termijn, want isoleren is besparen op uw energierekening.

Nog vragen over de isolatienorm?

Wilt u meer informatie over de isolatiewaarden of heeft u andere vragen over energiebesparing? Kijk dan op de site van Milieu Centraal. Zij beantwoorden al uw vragen op het gebied van milieubewust leven.


Isolatie van uw woning?

Wilt u graag uw woning laten isoleren? Laat u dan informeren, adviseren en helpen door een professioneel isolatiebedrijf.