Ondergrondse Afvalcontainer

Waarom een ondergrondse afvalcontainer?


Hygiëne
Een ondergrondse container is hygiënischer want door de lage temperatuur onder de grond blijft het afval koel. De container is een gesloten constructie waardoor er geen geur zal vrijkomen en het oudste afval ligt altijd op de bodem. Het ledigen gaat niet via de deksel van de container waardoor de inworpopening schoon blijft. Bij gebruik van een wegwerpzak komt het afval nooit in contact met de binnenkant van de container.

Plaatsbespraing
Een ondergrondse container is plaatsbesparend omdat het afval voor tweederde ondergronds wordt opgeslagen. De bovenbouw van een Molok container van 5000 liter neemt minder plaats in dan een traditionele rolcontainer van 1100 liter. De Molok containers kunnen geplaatst worden in een groenstrook en de vrachtwagen kan ze op afstand ledigen. Met een Molok wordt nuttige ruimte gespaard die voor andere doeleinden kan gebruikt worden zoals parkeergelegenheid.

Kostenbesparing
Het afval wordt gewogen en alléén de werkelijk afgevoerde kilo’s worden doorbelast. De lediging gebeurt op afroep binnen één werkdag als de containers écht vol is . Door de ronde vorm en de verticale positie van de container wordt een optimale vullinggraad bereikt. Door het eigen gewicht van het afval en de zwaartekracht wordt het afval verdicht. Een grotere capaciteit betekent minder vaak ledigen en daardoor minder transportkosten. Door de brandvertragende werking van de Molok containers heeft u geen extra kosten voor brandwerende voorzieningen. Door te kiezen voor een zelfsluitend slot wordt het wildstorten vermeden. Omdat met één vrachtwagen meerdere afvalfracties tegelijk afgevoerd worden, beperken we de transportkosten.

Milieuverantwoord
Door de grotere ondergrondse opslagcapaciteit wordt het aantal transportbewegingen teruggebracht . De Molok containers zijn er voor alle afvalsoorten, zo kunnen we een milieustraat creëren wat een optimaal scheidingsrendement zal stimuleren. De container heeft door de afgesloten constructie een brandvertragende werking. Als er wet- en regelgeving verandert kan de bestemming van de container eenvoudig worden veranderd. De Molok container is volledig vloeistofdicht waardoor er geen vocht uit de container met de omgeving in contact komt. Door af te rekenen per werkelijk afgevoerde kilo zijn wij ervan overtuigd dat we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen stimuleren.

Ondergrondse Afval Container


Woonwebsite Disclaimer