Asbest in Huis


Wat is asbest?

Asbest de naam voor een verzameling van natuurlijke mineralen die als kenmerk hebben dat ze uit zeer fijne microscopisch kleine vezels zijn opgebouwd. Deze vezels zijn over het algemeen niet met het blote oog waar te nemen. Er zijn verschillende soorten asbest die alleen in de onbewerkte vorm goed van elkaar te onderscheiden zijn. Is niet duidelijk of asbest is verwerkt in een ander product dan kan alleen laboratoriumonderzoek uitsluitsel geven of en zo ja welk soort asbest het betreft.

Toepassing van asbest in huis

Als bijna sinds mensenheugenis wordt asbest gebruikt en toegepast. De asbestvezels kunnen vrijwel niet vernietigd worden. Door deze eigenschap heeft asbest zeer goede isolerende werking en een hoge mate van brandweerbaarheid. Het is dan ook tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw veel toegepast.

Asbest en gezondheidsrisico's

Gezondheidsproblemen met asbest zijn er niet als asbest in vaste of gebonden staat is. Doordat de asbestvezels vrijwel niet vernietigd kunnen worden leveren deze het gezondheidsrisico op. Als deze vezel worden ingeademd dan komen ze vast te zitten in de kleine luchtwegen en in de longblaasjes. Vezels die niet worden opgenomen door de zogenaamde opruimcellen kunnen zich door het lichaam gaan verplaatsen in andere weefsels en hier onherstelbare schade aan het lichaam toebrengen. Met als gevolg ziektes als onder andere longkanker, asbestpleurites, asbestose en een aantal andere aandoeningen. Het probleem van asbest is dat de negatieve effecten ervan zich pas tientallen jaren nadat een persoon eraan bloot is gesteld openbaren. Asbest gerelateerde ziekten zijn vrijwel niet te genezen. Op dit moment sterven er jaarlijks zo'n 700 personen in Nederland aan de gevolgen ervan.

Asbest toepassingen in huis

Sinds 1993 is het gebruik en de toepassing van asbest in nederland verboden. Voor die is asbest in 3500 verschillende producten toegepast vooral in bedrijfsgebouwen, woningen, treinen en schepen.

Eterniet of asbestcement
Van dit materiaal werden vooral golfplaten, dakleien, rioolbuizen, schoorsteenpijpen en andere bouwmaterialen vervaardigd. Vooral de verwerking en en slopen van dit materiaal levert een gezondheidsrisico op. Het materiaal in onbeschadigde vorm is nauwelijks een probleem.

Asbestisolatie
Onder daken en op andere plaatsen werd asbest gebruikt als isolatiemateriaal. Vooral bij de verwijdering hiervan komen veel vezels vrij en is er een hoog gezondheidsrisco als het onbeschermd verwijderd wordt.

Vinyl vloerbedekking
Tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd onder vinyl vloerbedekking en vloertegels vaak een asbestviltlaag aangebracht.

Remblokken
In remblokken van auto's en vrachtauto's werd vroeger veelal asbest gebruikt. in sommige oldtimers kunnen deze remblokken nog aanwezig zijn.

Asbestkoort
Als afdichting van kacheldeuren en -ramen en stookketels werd asbestkoort vroeger veel gebruikt. maar zelfs nu wordt het nog wel toegepast terwijl er goede alternatieven zijn.

Asbest Verwijderen in Huis

Als het niet strikt noodzakelijk is dan is het onverstandig om asbest te verwijderen. In de meeste gevallen levert asbest pas een probleem op als er verbouwd gaat worden. Een eigenaar van een gebouw is niet verplicht om asbest te verwijderen. Om zeker te zijn dat het echt om asbest gaat kunt u eerst een asbestanalyse laten uitvoeren. Echter als er asbest verwijderd moet worden dan is men zich verplicht te houden aan de regels die vastgelegd zijn in het Asbest-verwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Dit houdt vrijwel altijd in dat er een vergunning voor sloop moet worden aangevraagd. Meer informatie over asbest verwijdering vindt u via onderstaande link.

Gerelateerde Informatie
- Asbest Verwijderen in Huis
- Asbestanalyse Meer Informatie »
- Afval en Sloopwerk Informatie Overzicht

Asbest in Huis | Advies | Informatie | Tips