BetonrotWat is betonrot?

Betonrot is een term die algemeen gebruikt wordt voor schade aan beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Dit is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en daardoor voor de gehele betonconstructie.

De problemen met betonrot zijn begonnen in de jaren '70. In die periode was de vraag naar woningen groter dan het aanbod. De bouwwereld was voortdurend op zoek naar snellere productie- en bouwmethoden. Fabrikanten gebruikten daarom bij de fabricage calciumchloride. Door deze vlokachtige stof in water op te lossen en door het beton te mengen, werd het beton veel sneller hard. Voor de fabrikanten betekende dit een verdubbeling van de productie.

Pas jaren later blijkt het gebruik van calciumchloride een fatale stap te zijn geweest. Calciumchloride heeft als eigenschap dat het in reactie met water en zuurstof de stalen kernen in het beton laat roesten. Bij ernstige aantasting kan de bewapening zelfs bloot komen te liggen en in zijn geheel verdwijnen. De stevigheid van de constructie neemt af en kan zelfs in elkaar storten.

Hoe herkent u betonrot?

Betonrot kunt u herkennen aan een aantal kenmerken, zoals roestplekken rondom de bewapening van het beton. Meer...

Is betonrot te voorkomen?

Betonrot is helaas niet te voorkomen. Wel is het mogelijk om betonrot goed te repareren. Een aantal tips/adviezen:
  • Grijp tijdig in. Dit scheelt grotere schade en de daarmee gepaarde kosten;
  • Schakel een vakkundig bedrijf in. Zij doen het eenvoudig en doeltreffend;
  • Ook bij vloerisolatie is het mogelijk om betonrot te repareren. De isolatie zal tenminste bij de ribben moeten worden verwijderd om te kunnen zien of schade is opgetreden;
  • De vochtigheid in de kruipruimte heeft effect op de kans op betonrot. Belangrijk is dus dat je de vochtigheid in kruipruimtes tegengaat.

Repareren van betonrot

Betonrot kan op meerdere manieren gerepareerd worden. Dit is afhankelijk van de staat waarin het zich bevindt. Het is raadzaam om betonrot in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken om erger te voorkomen.


Laat u betonrot repareren? Dan heeft u naast een vakkundig bedrijf bijv. ook opslagruimte nodig voor uw eigendommen die eventueel moeten wijken voor de reparatie. Bekijk deze of meer aanbiedingen via onderstaande link(s).

Gerelateerde Informatie

- Afval en Sloopwerk Meer Informatie »
- Bouwen en Verbouwen Meer Informatie »
- Betonrot Herkennen Meer Informatie »

Betonrot Bestrijden | Advies | Informatie | Tips | Aanbiedingen