Leveringsakte Transportakte Uitleg Inhoud Informatie


Leveringsakte. Wat is een leveringsakte of transportakte?

Om de verkoop en aankoop van een woning definitief te maken en formeel te bekrachtigen dan een woning van eigenaar is veranderd moet er een leveringsakte worden opgesteld. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Het is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom van de woning van de verkoper overgaat op de koper. De leveringsakte is een officieel document dat door een notaris Drie partijen zijn er betrokken bij de leveringsakte de verkoper, de koper en de notaris.

Wat wordt er vastgelegd in de leveringsakte?

De leveringsakte legt vast dat de woning wordt geleverd aan de nieuw eigenaar zorgt ervoor dat deze op en op haar/zijn naam komt de staan. Alleen een notaris is gerechtigd een leveringsakte op te stellen en te bekrachtigen. Alvorens de notaris de leveringsakte kan opstellen moet er een aantal zaken gecontroleerd zijn:
  • Of er aan alle afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst is voldaan.
  • Is de verkoper ook echt gerechtigd om de woning te verkopen.
  • Ligt er geen beslag op de woning.
  • Is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan door de verkopende en kopende partij.
  • Zijn de ontbindende voorwaarden die verlopen en niet meer geldig.
Is de uitkomst van deze controle door de notaris positief dan kan de leveringsakte definitief worden opgesteld en ondertekend door de betrokken partijen.

Wat regelt de notaris nog meer bij een leveringsakte?

Nadat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden en de leveringsakte is getekend moet er nog een aantal zaken gereld worden door de notaris. De laatste stap in dat de notaris ervoor zorgt dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven bij het kadaster en de openbare registers. Pas als deze laatste stap geregeld is bent je volledig en officeel eigenaar van de woning.

Bijpassende Informatie en Advies

- Hypotheek Informatie Overzicht
- Huis Kopen Informatie Overzicht

Zoekwoorden: Leveringsakte Transportakte Uitleg Inhoud Informatie Prijs
________________________________________________________________________________________________