Notariële Akte Prijs Informatie Inhoud Uitleg


Wat is een notariële akte? Prijs Informatie Inhoud Uitleg

Notariële Notariële Akte Prijs Informatie Inhoud Uitleg. Een notariële akte is een formeel juridisch geschrift dat door de notaris is opgemaakt en door hem of haar en de opdrachtgever/belanghebbende is ondertekend en gedagtekend. De akte is het bewijs van wat er in de tussen partijen is overeengekomen. De notaris bewaart hiervan een exemplaar en deze wordt minuut genoemd. Met een notariële akte kun je aantonen ergens recht op te hebben.Wat heb je aan een notariële akte?

Er zijn een aantal belangrijke zaken die formeel via een notariële akte worden vastgelegd en bewijzen dat de afspraken en andere zaken die in de notariële akte ook echt kloppen.
 • Als de notaris heeft ondertekende staat de datum van de akte formeel vast.
 • Een notariele akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars staan vermeld, gecontroleerd en vastgesteld door de notaris.
 • De notaris acteert als onpartijdig deskundige die voor de belangen van alle betrokken partijen opkomt.
 • Als een schuldenaar de verplichtingen vastgelegd in de notariële akte niet nakomt kan de schuldeiser direct overgaan tot executie.
 • De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stop dan wordt de akte overgedragen aan een andere notaris.
Waarbij is een notariële actie verplicht?

Volgens de wet is een notariële akte bij een aantal zaken verplicht. Afspraken en verklaringen zijn pas rechtsgeldig als ze hierin zijn vastgelegd.
 • Testament, zowel het maken als wijzigen.
 • Huwelijkse voorwaarden.
 • Partnerschapsvoorwaarden.
 • De overdracht van onroerende goederen zoals een woning. Deze wordt ook wel hypotheekakte genoemd
 • Het vestigingen van zakelijke rechten, zoals een hypotheek, op een onroerende zaak.
 • Het oprichten van een besloten vennootschap (BV).
 • De overdracht van aandelen in een besloten vennootschap.
 • De oprichting van een stichting.
Wat kost een notariële akte? Wat is de prijs van notariële akte?

De prijs voor een notariële akte is afhankelijk van de werkzaamheden die ervoor verricht moeten worden. Er is geen vastgestelde prijs. Om een idee te geven wat de prijs is kun je het beste bij verschillende notarissen een prijsopgave voor de gewenste notariële akte opvragen.

Gerelateerde Informatie:
- Hypotheekakte
- Samenlevingscontract Prijs Vergelijken
- Waarvoor is een Notaris Nodig?
- Notariskantoren

Zoekwoorden: Notariële Akte | Prijs | Kosten | Informatie | Inhoud | Uitleg
________________________________________________________________________________________________