Onderhoud huis en tuin bij letsel na een ongeval
Een aanrijding op de fiets met beenletsel tot gevolg. Whiplash klachten als gevolg van een kop- staartbotsing of kettingbotsing of een bedrijfsongeval met ernstig en blijvend letsels tot gevolg. Een ongeval kan grote gevolgen op uw leven hebben. Op het gebied van werk, maar ook wat betreft uw huishouden of het onderhoud van uw huis en tuin. Over deze laatste beperkingen gaat deze bijdrage. Want wie vergoed de schade als u uw huis niet meer kunt schilderen of de tuin niet meer winterklaar kunt maken.

Een aanrijding op de fiets met beenletsel tot gevolg. Whiplash klachten als gevolg van een kop- staartbotsing of kettingbotsing of een bedrijfsongeval met ernstig en blijvend letsels tot gevolg. Een ongeval kan grote gevolgen op uw leven hebben. Op het gebied van werk, maar ook wat betreft uw huishouden of het onderhoud van uw huis en tuin. Over deze laatste beperkingen gaat deze bijdrage. Want wie vergoed de schade als u uw huis niet meer kunt schilderen of de tuin niet meer winterklaar kunt maken.

Kosten voor onderhoud aan huis en tuin claimen

Kunt u door een aanrijding, hondenbeet of ongeluk op het werk het onderhoud aan uw huis of van uw tuin niet meer verrichten? Dan is het belangrijk dit met een letselschade advocaat te bespreken. Bijvoorbeeld met een Kunt u door een aanrijding, hondenbeet of ongeluk op het werk het onderhoud aan uw huis of van uw tuin niet meer verrichten? Dan is het belangrijk dit met een letselschade advocaat te bespreken. Bijvoorbeeld met een letselschade advocaat in Utrecht na een aanrijding aldaar of een letselschade advocaat in Den Haag na een bedrijfsongeval in deze stad.

Soms wordt letselschade exact berekend. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij loonschade door arbeidsongeschiktheid. Er wordt dan gekeken naar de salarisspecificaties vóór het ongeluk en na het ongeluk. Het verschil is schade.

Bij andere schadeposten vindt er een abstracte letselschadeberekening plaats. Dit is onder andere het geval bij schade voor onderhoud aan uw huis of tuin. Want deze schadepost loopt lang door. Een letselschadezaak wordt echter binnen enkele maanden tot enkele jaren definitief geregeld. Om de hoogte van de schadevergoeding voor onderhoud aan huis en tuin te berekenen, wordt gebruikgemaakt van een richtlijn. Deze wordt de richtlijn zelfwerkzaamheid van de Letselschade Raad genoemd.

De Letselschade Raad is een organisatie die zich bezighoudt met het vereenvoudigen van het letselschadetraject. Zo heeft de Letselschade Traject een aantal richtlijnen in het leven geroepen voor het berekenen van schadeposten. Hiervan is de richtlijn zelfwerkzaamheid er dus 1 van.

Berekenen schadevergoeding voor onderhoud aan huis en tuin

Op grond van de richtlijn zelfwerkzaamheid kunt u een jaarlijkse vergoeding ontvangen voor het laten verrichten van het onderhoud van uw huis en/ of tuin. De hoogte van deze jaarlijkse schadevergoeding hangt af van een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is het soort woning waarin het letselschade slachtoffer woont. Dat is logisch, een appartement zonder tuin heeft beduidend minder onderhoud nodig dan een vrijstaande woning omringt door een grote tuin. Daarom wordt een onderscheid gemaakt in een flat, tussenwoning, 2 onder 1 kap of hoekwoning en een vrijstaande woning. Hoe groter het huis en de tuin, hoe hoger de jaarlijkse vergoeding.

Ook wordt er bij het vaststellen van de jaarlijkse schadevergoeding een onderscheid gemaakt tussen een koop- en huurwoning. Dit omdat de verhuurder standaard al een deel van het onderhoud voor zijn of haar rekening neemt. Tenslotte wordt gekeken naar het aandeel dat het letselschade slachtoffer is in het onderhoud van het huis en de tuin vóór het ongeval.

De hoogte van de schadevergoeding voor onderhoud van uw huis of tuin is dus afhankelijk van een aantal factoren. Het is goed om hiermee rekening te houden bij het verhalen van uw letselschade na een ongeval.

Bijpassende informatie en advies
- Letselschade

________________________________________________________________________________________________