Overdracht Huis Uitleg Informatie Advies Overdrachtsakte en Rol NotarisWat is de overdracht van een huis? Uitleg informatie Advies

De laatste formele stap die gezet moet worden in het traject van aankoop en verkoop van een huis is de formele overdracht overdracht van het huis. Tijdens de overdracht van een huis worden de laatste officiële handelingen verricht die er ook echt voor zorgen dat de woning van eigenaar wisselt. Bij deze laatste stappen is een notaris aangezien hij of zij ervoor moet zorgen dat definitieve overdracht officieel wordt bekrachtigd en vastgelegd.

Wat moet er geregeld worden tijdens de formele overdracht van een huis? Rol van de notaris

Als het koopcontract getekend is. De bedenktijd die bij de koop van een huis geldt verstreken is en is er geen sprake van ontbindende voorwaarden kan er overgegaan worden tot de formele overdracht van een woning. Er is een aantal contracten die zijn opgesteld door de notaris in samenspraak met een betrokken partijen die ondertekend moeten worden om het huis definitief van eigenaar te laten veranderen.

De Leveringsaktie

De leveringsakte is een notariële akte die voortvloeit uit de koopakte. Hiermee wordt de definitieve overdracht van het huis vastgelegd. De leveringsakte wordt ondertekend door de koper, verkoper en de notaris.

De Hypotheekakte

In de hypotheekakte wordt formeel vastgelegd dat de woning het onderpand is voor een hypotheek (lening) die is afgesloten via een bank. De hypotheekakte wordt ondertekend door de koper en de bank. Een notaris of een medewerker van het notariskantoor kan trouwens voor de ondertekening van de hypotheekakte als gemachtigde van de verkoper en de bank optreden.

De laatste stap: Inschrijving in het kadaster en openbare registers

De allerlaatste stap in het aankoop en verkooptraject van een woning is de inschrijving in het Kadaster en de openbare registers. De notaris zorgt ervoor dat een afschrift van de leveringsakte wordt opgenomen in de openbare registers van het Kadaster. Ook een afschrift van de hypotheekakte moet opgenomen worden in de openbare registers. Deze laatste stap is noodzakelijk omdat hiermee zichtbaar is wie de eigenaar van het huis is en dat er een hypotheek is afgesloten.

Bijpassende Informatie Advies en Tips
- Huis Kopen of Huren Informatie Overzicht
- Notariele Akte Advies en Informatie
- Notariskosten Advies Informatie Prijs

Zoekwoorden: Overdracht Huis Uitleg Informatie Advies Overdrachtsakte en Rol Notaris
________________________________________________________________________________________________