Friese State Bezoeken Adressen Informatie Voorbeelden


Wat is een Friese state? Friese State Bezoeken Adressen Informatie Voorbeelden

Friese State. Volgens Van Dales woordenboek van het hedendaags Nederlands is een stateeen adellijk landgoed in Friesland. Kenmerkend voor een Friese state is dat het een landhuis is dat door een adellijke familie werd bewoond. In Friesland zijn hiervan nog een aantal voorbeelden te vinden. Je kunt trouwens ook in de provincie Groningen een aantal states vinden. Enkele worden zelfs nog bewoond door de oorspronkelijke adellijke familie.

Friese State Bezoeken en Voorbeelden


Dekema State
Net als veel andere Friese States (en Groninger Borgen) is ook Dekemastate gegroeid uit een eenvoudige rechthoekig verdedigbaar steenhuis, een "stins".
Meer informatie over Dekema State »

Epema State
Epema-State te Ysbrechgtum is in het Noorden van Nederland het enige particuliere adellijke huis, dat opengesteld is voor bezoekers.
Meer informatie over Ekema State »

Heringa State - Poptaslot
Het Poptaslot werd omstreeks 1500 door de Heringa's gesticht. Het slot is niet meer bewoond. Het interieur is nog gemeubileerd en ingericht in de stijl van de 17e en 18e eeuw en als museum te bezichtigen.
Meer informatie over Heringa State - Poptaslot »

Unia State
Permanente expositie over states en stinzen in Friesland. Tevens een beeldentuin met werken van Friese kunstenaars. De stinspoort uit de 17e eeuw van de voormalige Uniastate is nog geheel intact.
Meer informatie over Uniastate »

Bijpassende Informatie
- Bijzondere Huizen Overzicht »
- Interessante Gebouwen Overzicht »

Zoekwoorden: Wat is een State? Friese State Bezoeken Adressen Informatie Voorbeelden Uitleg
________________________________________________________________________________________________