Waarvoor is een notaris nodig? Uitleg en informatieWat doet een notaris? Uitleg en informatie

Waarvoor is een notaris nodig? Een notaris zorgt ervoor officieel vastgelegde akten waarin afspraken tussen partijen op een gewaardborgde wijze tot stand komen. Deze afspraken kunnen zowel gemaakt worden tussen privé-personen als bedrijven of organisaties.De beëdigde notaris zorgt ervoor dat deze afspraken op helder en duidelijke wijze zijn vastgelegd en moet waarborgen dat de partijen die een overeenkomst of contract gesloten hebben de inhoud ervan hebben begrepen. Hierbij moet de notaris een onafhankelijke rol innemen en ervoor zorgen dat de belangen van alle betrokken partijen op een eerlijke en goede wijze gediend worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde notariële akte die alleen opgesteld mag worden onder de verantwoordelijkheid van een erkende notaris. De notaris moet trouwens ook controleren of de personen ondertekenen ook werkelijk degenen zijn die erin vermeld worden en een eventueel betrokken bedrijf of organisatie ook echt rechtens mogen vertegenwoordigen. Voor een aantal zaken stelt de wet een notariële akte verplicht. Bij andere afspraken is het aan te bevelen om de afspraken via een notaris formeel vast te leggen, alhoewel dit niet verplicht is. In het laatste geval kan er ook voor gekozen worden om gebruik te maken van een zogenaamde onderhandse akte waarbij de afspraken niet zijn vastgelegd en gecontroleerd door een notaris.

Een notaris is een openbaar ambtenaar en ondernemer

Volgens de wet wordt de notaris gezien als een openbaar ambtenaar en een ondernemer. In de rol als openbaar ambtenaar is de notaris verplicht om op verzoek van één of meerdere partijen een officiële notariële akte op te maken waarin afspraken zijn vastgelegd. Een notaris mag dan trouwens een verzoek van een klant niet zonder redenen weigeren. Dit wordt de ministerieplicht genoemd. De tweede rol die de wet de notaris toebedeelt is die van ondernemer. De notaris is in deze rol verantwoordelijk voor het verantwoord voeren van een notariskantoor waarbij hij of zij geacht wordt de commerciële belangen en de belangen van de werknemers goed te dienen.

De notaris als partijnotaris

Alhoewel het uitgangspunt is dat een notaris zich onafhankelijk opstelt doet er de laatste jaren zich een fenomeen op waarin dit niet meer het geval is. Er is een trend ontstaan waarin de notaris alleen de belangen van één betrokken partij vertegenwoordigd. In deze rol die aangeduid als partijnotaris treedt hij of zij op als adviseur van één van de betrokken partijen bij de totstandkoming en invulling van een akte of contract.

Wat kost een notaris?

Sinds een aantal jaren zijn de notariskosten vrij. Dit houdt in dat er geen wettelijk vastgesteld tarieven zijn die een notaris moet rekenen. Er is dus concurrentie tussen de verschillende notariskantoren. Daarom kan het dus financieel aantrekkelijk zijn om notariskosten te vergelijken. Er is nog wel een door het Rijk vastgestelde maximale hoogte van tarieven in de familiepraktijk voor mensen die minder draagkrachtig zijn. Dit is gedaan om personen met een laag inkomen toch toegang te bieden tot de diensten die een notaris levert.

Waarvoor is een notaris? Bijpassende Informatie
- Wat is Letselschade?
- Wat is een Notariële Akte?
- Wat zijn Notariskosten>
- Wat kost een Samenlevingscontract?
- Notariskantoren

Zoekwoorden: Waarvoor is een notaris nodig? Uitleg Informatie en Tips
________________________________________________________________________________________________