Wat is de WOZ-waarde van je woning en wat betekent waardering onroerend goed?
Waardering onroerend goed (WOZ-waarde)

Je woningwaarde (ook wel WOZ-waarde genoemd) wordt gebruikt om te berekenen hoeveel belasting je verschuldigd bent. De WOZ-waarde van jouw woning staat vermeld op je eigen belastingaanslag. Je kunt deze ook zelf opzoeken en het taxatieverslag opvragen. Ben je het niet eens met de waarde van je eigen woning, dan kun je woz waarde bezwaar makenbij de gemeente.

Wat is de WOZ-waarde?

Elk jaar wordt de waarde van alle onroerende zaken in Amsterdam getaxeerd volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In deze wet is vastgelegd hoe gemeenten de waarde van woningen en bedrijven bepalen.
De WOZ-waarde van een woning wordt gebruikt om bepaalde belastingen te berekenen, zoals de onroerendezaakbelasting. De WOZ-waarde van uw woning staat vermeld op uw belastingaanslag.

WOZ-waarden zijn gebaseerd op marktwaarden. Beoordelingen worden in heel Nederland op dezelfde manier uitgevoerd volgens strikte regels. De WOZ-waarde van een pand is gebaseerd op de kenmerken van het pand, officiële taxaties en de verkoopprijs van panden in de buurt.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Je kunt aan de hand van de door het Kadaster geregistreerde huizenprijs gegevens nagaan of de WOZ-waarde ongeveer klopt. Ook kunt je bij je eigen gemeente een taxatieverslag van je woning of bedrijfspand opvragen.

De huizenprijs informatie van het kadaster

Het Kadaster kan informatie geven over de prijs waarvoor woningen in een bepaald postcodegebied zijn verkocht. Zo kunt u de WOZ-waarde van je woning vergelijken met de prijs van vergelijkbare woningen die rond de peildatum (1 januari van het voorgaande jaar) zijn verkocht.

Taxatieverslag van de gemeente

Gemeenten bepalen jaarlijks de waarde van onroerende zaken door een taxatie uit te voeren. In het taxatieverslag staan de onroerende zaken die zijn gebruikt om de WOZ-waarde te berekenen. De gemeente baseert de waarde op het bedrag waarvoor het pand op de peildatum (1 januari van het voorgaande jaar) zou zijn verkocht.

Je ontvangt elk jaar een WOZ-beschikking. Gemeenten voegen het taxatieverslag vaak bij de WOZ-beschikking. Je kunt het taxatieverslag voor je woning of bedrijfspand ook opvragen bij je eigen gemeente. Neem contact op met je eigen gemeente om na te gaan hoe dit werkt.

Bijpassende informatie en advies
- Huis kopen, huren en verhuizen

________________________________________________________________________________________________