Wat is letselschade? Uitleg Claimen Letselschadevergoeding Tips


Wat is letselschade? Uitleg Tips en Informatie

Wat is letselschade? Uitleg Claimen Letselschadevergoeding Tips. Letselschade is een juridisch onderwerp waarover je in Nederland steeds meer hoort. Maar wat wordt er nu precies bedoeld met letselschade? En wanneer zou er sprake kunnen zijn van letselschade?

Wat is de definitie van het begrip Letselschade?

Van letselschade kan sprake zijn als een persoon door een ongeval of door een andere gebeurtenis lichamelijke of geestelijke schade oploopt. Deze schade kan veroorzaakt zijn door een handeling of gedrag van jezelf of door een ander persoon. Het feit dat je letselschade hebt opgelopen wil nog niet zeggen dat je de door het ongeval of gebeurtenis opgelopen schade ook echt kunt claimen. Of je een letselschedevergoeding kunt claimen hangt af van de omstandigheden en een aantal andere factoren. Gebeurtenissen die kunnen leiden tot letselschade zijn bijvoorbeeld:
  • Ongelukken in het verkeer
  • Bedrijfsongevallen
  • Medische fouten
  • Letsel veroorzaakt door (huis)dieren
  • Ongevallen in en rondom de woning
  • Ongelukken ontstaan door gebrekkige producten
  • Gezondheidsproblemen ontstaan door voedingsmiddelen
Wanneer kun je een letselschadevergoeding claimen?

Het feit dat er letsel is ontstaan, wil nog niet zeggen dat je een letselschadevergoeding kan claimen. Je kunt uiteraard alleen een schadevergoeding eisen als de letselschade ontstaan is door toedoen of handelen van een andere partij of persoon en deze hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. In het Nederlands Recht is bepaald wanneer er aansprakelijkheid voor letselschade. Deze aansprakelijkheid is vastgelegd in verschillende artikelen in Nederlandse wetboeken. In hoofdlijnen kunnen er drie redenen zijn waardoor er aansprakelijkheid kan ontstaan voor letselschade.
  • Het plegen van een onrechtmatige daad.
  • De levering van een gebrekkig product. Dit wordt productaansprakelijkheid genoemd.
  • De aansprakelijkheid voor gedragingen van andere personen (bijvoorbeeld werknemers en minderjarigen), (huis)dieren, zaken of stoffen. Dit is kwalitatieve aansprakelijkheid.
Claimen van letselschade ontstaan in het verkeer
In het verkeer ontstaan relatief veel letselschade. Als er letsel ontstaat bij inzittende of opzittenden van een motorvoertuig dan kan er vrijwel altijd een letselschadevergoeding geclaimd worden. Zijn er fietsers of voetgangers die bij een verkeersongeval letsel oplopen dan biedt artikel 185 van de Wegenverkeerswet extra bescherming en de mogelijkheid om een letselschadevergoeding te eisen. Bijzonder is hierbij dat je altijd een letselschadebureau mag inschakelen op kosten van de aansprakelijke partij om je bij te staan in de juridische procedure die hiervoor gevold moet worden.


Welke letselschade wordt vergoed en wat is de hoogte van de letselschadevergoeding?

Uiteraard moet er eerst bepaald worden of er recht is op een vergoeding bij opgelopen letsel schade. Maar is dit het geval dan zijn er in hoofdlijnen twee soorten letselschadevergoeding.

Vergoeding voor materiele schade

Materiële schade is de duidelijkste vorm van letselschede. Het betreft de schade die ontstaan doordat persoonlijke eigendommen kapot of verloren zijn gegaan. Denk bijvoorbeeld aan een vervoermiddel, mobiele telefoon, bril, kleding of andere eigendommen. Wat ook tot de materiële schade wordt gerekend zijn inkomstenderving doordat je niet kunt werken, de noodzaak van huishoudelijke hulp, de inhuur van bedrijven die herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren en reiskosten die je moet maken. Heel simpel gezegd is materiële schade direct uit te drukken in geld.


Vergoeding voor immateriële schade en smartengeld

Met immateriële schade wordt bedoeld het letsel dat is opgelopen door verdriet, geestelijk gemis, lichamelijke pijn of de afgenomen kwaliteit van leven. Het is de schade die niet één op één in geld is uit te drukken. De letselschadevergoeding die hiervoor geclaimd en toegewezen kan worden, is beter bekend als smartegeld. Alhoewel er regels zijn voor de bepaling van de hoogte van het smartengeld, leidt dit vaak vrij langdurige juridische procedures en is professionele juridische ondersteuning hierbij vaak onmisbaar.


Een letselschadeclaim begint bij aansprakelijk stellen

Wil je in aanmerking komen voor een letselschadevergoeding dan moet je beginnen met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij die je verantwoordelijk stelt voor de opgelopen schade. Dit moet gebeuren middels een aangetekende brief. Aangezien vaak heel wat juridische kennis noodzakelijk is om dit goed te doen en om uit te zoeken of het claimen van een letselschadevergoeding kansrijk is, kun je het beste van tevoren advies inwinnen bij een hierin gespecialiseerde jurist. Het beste kun je dit doen door contact op te nemen met gespecialiseerde letselschade advocaten. Zij kunnen je vertellen wat de kansen en mogelijkheden zijn.

Letselschade Bureaus en Informatie
- Kerkrade (Limburg) Reinaerts Letselschade
- Oud-Beijerland (Zuid-Holland) Visser Quispel Heidema
- Zoetermeer Mooyman & Partners
- Onna Letselschade Den Haag
- Legalista Advocaten en Notarissen

________________________________________________________________________________________________

Zoekwoorden: Letselschade Uitleg Claimen Letselschadebureau Letselschadevergoeding Tips Voorbeelden