Zonnekeur

Zonnekeur Keurmerk voor Zonneboilers

Zonnekeur is een kwaliteitskeurmerk voor zonneboilersystemen en is eigendom van de Stichting Energie Prestatie Keur (EPK). Het keurmerk is gericht op de gebruikseigenschappen en energieprestaties van zonthermische systemen en geeft aan dat het systeem voldoet aan diverse kwaliteitsaspecten.

Hierbij moet gedacht worden aan de opbrengst aan zonnewarmte, de functionaliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van zowel de zonnecollector als van de voorraadboiler.

Waarom een Keurmerk voor Zonneboilers?

Het keurmerk bevordert dat het product goed wordt geïnstalleerd door de installateur en voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Deze eisen zijn opgesteld, onafhankelijk beoordeeld en vastgesteld door het College van Deskundigen (CvD).

Door de levering van complete zonneboilersystemen (de combinatie van zonnecollectoren en zonneboiler) in plaats van losse componenten, is het mogelijk om een goede beoordeling te doen van de juiste werking en de geleverde prestaties.

Zonnekeur | Keurmerk | Zonneboiler | Informatie | Advies