Bouwvergunning Aanvragen - Advies Informatie en Tips

Wanneer je gaat bouwen of verbouwen heb je vaak een bouwvergunning nodig. Deze vergunning toont aan dat je toestemming van de gemeente hebt om je bouwplan uit te voeren. Gelukkig zijn de regels om te bouwen recent versoepeld en kun je nu steeds vaker vergunningsvrij bouwen. Op deze pagina is advies en informatie te vinden over de noodzaak van het aanvragen van een bouwvergunning en hoe je dit kunt doen.

Naast een bouwvergunning heb je soms ook een sloopvergunning, kapvergunning of milieuvergunning nodig. Tegenwoordig zijn al deze vergunningen samengevoegd tot een soort vergunning: de zogenaamde omgevingsvergunning.

Waarvoor moet je een bouwvergunning aanvragen

Ondanks dat de bouwvergunning tegenwoordig valt onder de omgevingsvergunning, kun je nog steeds apart een bouwvergunning aanvragen. Hoe je dit doet en waarvoor je een bouwvergunning nodig hebt, verschilt per geval...

  lees verder

Een bouwvergunning heet tegenwoordig omgevingsvergunning.

Tegenwoordig vraag je geen bouwvergunning meer aan bij de gemeente maar een zogenaamde omgevingsvergunning. Voor woningen, inclusief de tuin kan het zijn dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen voor:
- Bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties
- Verbouwing of sloop van beschermde monumenten
- Sloopwerkzaamheden
- Aanleg inrit of uitrit
- Bomenkap

Voor het plaatsen vaneen dakkapel, een kleine aanbouw, zonnepanelen en erfafscheiding zijn de regels veel soepeler geworden en is het vaak zo dat er geen vergunning meer noodzakelijk is. Of dit in jouw situatie ook het geval is, kun je navragen bij de gemeente waar de woning staat.

Hoe kun je een omgevingsvergunning aanvragen?

Met de omgevingsvergunning vraag je alle benodigde vergunningen aan die nodig kunnen zijn voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Hoe je een omgevingsvergunning aanvraagt en wat er voor nodig is, verschilt per bouwproject...

  lees verder

Omgevingsvergunning Procedure

Als je een omgevingsvergunning nodig hebt voor een bouwproject, zal dit in de meeste gevallen om een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure gaan. Hoe dit in zijn werkt gaat en hoe je deze het beste kunt aanvragen, is afhankelijk van het soort project...

  lees verder

Vergunningsvrij Bouwen

Vooral de wat kleinere en standaard bouwprojecten mogen tegenwoordig vergunningsvrij gebouwd worden. Of dit kan en mag hangt uiteraard wel af van een aantal voorwaarden en de situatie ter plekke. Deze voorwaarden hebben onder meer te maken met de afmetingen en de plaats van het bouwwerk en de aard van het gebouw...

  lees verder

Bouwvergunningen voor een aanbouw, opbouw of uitbouw

De kans dat je voor het bouwen van aanbouw, opbouw of uitbouw een vergunning nodig hebt, is redelijk groot. Alhoewel ook in deze gevallen er steeds vaker vergunningsvrij gebouwd mag worden, is het raadzaam om goed uit te zoeken of het voor jouw bouwproject ook geldt. Bij een dakopbouw is dit bijna altijd het geval. Wil je uitbreiden aan de voorkant of zijkant van de woning, dan is een vergunning vrijwel altijd noodzakelijk. Voor de achterzijde is de kans op vergunningsvrij bouwen het grootst. Maar ook dit is afhankelijk van de afmetingen en de situatie ter plekke. Is het gebouw een monument of valt het onder beschermd dorps- of stadsgezicht, dan gelden speciale regels en moet je vrijwel altijd toestemming vragen.

Bouwvergunning voor een balkon

Voor de bouw van een balkon tot 2 m² is een meestal een lichte bouwvergunning nodig. De aanleg van een balkon van meer dan 2 m² vergt een gewone bouwvergunning. Is het gebouw een monument of valt het onder beschermd dorps- of stadsgezicht dan gelden speciale regels...

  lees verder

Bouwvergunning voor een carport

Voor de bouw van een carport heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Dit omdat de carport vrijwel altijd direct tegen de zijkant van de woning wordt aangebouwd. In sommige gevallen is het bouwen van een carport vergunningsvrij...

  lees verder

Bouwvergunning voor een dakkapel

Het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning is tegenwoordig vaak vergunningsvrij. Voor de voorzijde en als er sprake is van een monument of beschermd dorps- of stadsgezicht is er meestal wel een omgevingsvergunning voor bouwen nodig...

  lees verder

Bouwvergunning voor een dakraam

In de meeste gevallen kan een dakraam vergunningsvrij geplaatst worden. Gaat het echter om een monumentaal pand of een beschermd dorps- of stadsgezicht, kan dit meestal niet zomaar. Ook als er sprake is van een dakvenster van zeer grote afmetingen is het goed om eerste te controleren of er een bouwvergunning nodig is...

  lees verder

Bouwen van een dakterras

Voor het bouwen van een dakterras heb je vaak een bouwvergunning nodig. Ook moet goed gecontroleerd worden of de constructie van het dak een dakterras kan dragen...

  lees verder

Bouwvergunning voor een hekwerk of balkonhek

Voor het maken van een balkonhek of een hek van een dakterras heb je soms een lichte bouwvergunning nodig. Ook voor het plaatsen van een schutting of andere tuinafscheidingen gelden soms regels die per gemeente kunnen verschillen...

  lees verder

Bouwvergunning voor een veranda

Een veranda mag meestal vergunningsvrij gebouwd worden aan de achterzijde van de woning als je binnen bepaalde afmetingen blijft. Is er sprake van een grote veranda of is de woning een monument, dan is een bouwvergunning vaak wel verplicht...

  lees verder

Bouwvergunning voor een bijkeuken, erker en serre

Heb je een andere aanbouw of uitbouw in gedachte? Bijvoorbeeld een erker, bijkeuken of serre, dan heb je in bijna alle gevallen een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen hiervan. Zeker als je aan de voorzijde van de woning wilt gaan bouwen...

  lees verder

Bouwvergunning voor een bijgebouw

Een bijgebouw is een zelfstandig bouwwerk. Het staat niet in directe verbinding met je woning en wordt via een aparte toegangsdeur bereikt. Een bijgebouw kan trouwens wel direct tegen de woning aangebouwd worden. Voorbeelden van een bijgebouw zijn de garage en de schuur.

Bouwvergunning voor een dierenverblijf

Voor dierenverblijven met een hoogte van maximaal 1 meter en een oppervlakte tot 2 m² geldt vrijwel nooit een vergunningsplicht voor het achter- of zij-erf. Het achtererf of zij-erf mag trouwens nooit meer dan 50% bebouwd zijn. Standaard geldt voor dierenverblijven met een hoogte tot 3 meter en een oppervlakte tot 5 m² een lichte bouwvergunning. Voor alle andere bouwwerken geldt een reguliere bouwvergunning. Er kunnen trouwens altijd uitzondering zijn op deze regels. Zeker als er sprake is van een monument of beschermd dorps- of stadsgezicht.

Wanneer kun je vergunningsvrij bouwen?

In steeds meer gevallen is een bouwvergunning niet meer noodzakelijk. Er wordt dan gesproken van vergunningsvrij bouwen. Wel zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Bij onderstaande bouwplannen is de kans vrij groot dat je vergunningsvrij mag bouwen. Maar dit geldt niet altijd. Om zeker te zijn, is het goed bij de gemeente navraag te doen of in jouw situatie ook vergunningsvrij gebouwd mag worden.

Bouwvergunning voor erfafscheiding en tuinafscheiding

Bij een erfafscheiding of tuinafscheiding tot maximaal 1 meter hoogte aan de voorkant en tot 2 meter hoogte aan de achterkant en tussen de tuinen, is in de regel geen bouwvergunning noodzakelijk. Dit geldt voor afscheidingen van steen, hout, vlechtwerk, metaal, hekwerk en andere kant-en-klare afscheiding...

  lees verder

Vergunningsvrij bouwen van een dakkapel

In veel gevallen heb je geen omgevingsvergunning meer nodig voor het bouwen van een dakkapel. Zeker als je aan de achterzijde wilt bouwen. Echter, voor de voorzijde en als er sprake is van een monument of een beschermd dorps- of stadsgezicht is een bouwvergunning vrijwel altijd verplicht...

  lees verder

Bouwvergunning voor een tuinkas

Bij het bouwen van een kas met een hoogte van maximaal 1 meter en een oppervlakte tot 2 m² op het achter- of zijerf is in veel gevallen vergunningsvrij. Het achterf of zijerf mag echter niet meer dan 50% bebouwd zijn...

  lees verder

Kozijnen en gevelpanelen vergunningsvrij plaatsen

Voor het plaatsen van nieuwe kozijnen heb je meestal geen bouwvergunning nodig. Verander je de afmetingen of indeling? Dan mag dit enkel vergunningsvrij mits dit een kozijn of gevelpaneel betreft aan de achterzijde, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel of van een bijbehorend bouwwerk...

  lees verder

Privacyscherm

Voor een privacyscherm waarmee tussen twee balkons of op een dakterras een afscheiding kunt maken, is geen vergunning nodig, tenzij het een monument of beschermd dorps- of stadsgezicht is ...

  Meer informatie vergunningsvrij bouwen

Rolluiken zijn meestal vergunningsvrij

Voor een rolluik is geen bouwvergunning noodzakelijk met uitzondering van een monument of een beschermd dorps- of stadsgezicht. Hiervoor gelden speciale regels...

  lees verder

Schotelantenne en andere antennes

Een antenne mag vaak vergunningsvrij geplaatst worden aan de achtergevel van je woning. Hiervoor moet je wel voldoen aan een paar voorwaarden. Zo mag een schotelantenne een maximum doorsnede hebben van 2 meter en niet hoger zijn dan 3 meter. Hou er wel rekening mee dat sommige verhuurders het plaatsen van een schotelantenne op de huurwoning verbieden...

  lees verder

Speeltoestellen en bouwvergunning

Voor speeltoestellen met een hoogte van maximaal 3 meter geldt geen vergunningsplicht voor het achter- of zijerf. Echter, het kan zijn dat je andere vergunningen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een kapvergunning omdat er een boom in de weg staat...

  lees verder

Tuinmeubilair is vergunningsvrij

Voor tuinmeubilair met een hoogte van maximaal 2 meter geldt geen vergunningsplicht voor het achter- of zijerf. Ben je van plan een tuinkamer te maken, dan kan er wel sprake zijn van een bouwvergunning...

  lees verder

Zonnepanelen zijn vaak vergunningsvrij

Aangezien zonnepanelen en -collectoren aan de buitenzijde van de woning worden aangebracht, gelden hiervoor enkele regels. Als je hieraan voldoet dan is het plaatsen van de zonnepanelen vaak vergunningsvrij. Je leverancier kan je hierbij adviseren. Maar natuurlijk kun je ook bij de gemeente terecht om de juiste informatie te verkrijgen...

  lees verder

Zonwering is meestal vergunningsvrij

Voor zonwering is normaal gesproken geen bouwvergunning noodzakelijk. De enige uitzonderingen gelden voor een monument of een beschermd dorps- of stadsgezicht...

  lees verder

Meer informatie vergunningen

Ben je op zoek naar meer informatie over vergunningen of het aanvragen van vergunningen? Ook hierover vind je meer informatie op Allesoverhuisentuin.nl.

Tips om een bouwvergunning zo snel mogelijk aan te vragen
1. BOUW VERGUNNINGSVRIJ
Zoek uit wat je kunt bouwen of verbouwen zonder dat je een bouwvergunning nodig hebt. En kijk of dit past binnen je plannen.

2. ZOEK UIT WAT DE GEMEENTE GRAAG WIL ZIEN
Veel gemeentes hebben beleidsplannen op bepaalde terreinen. Als je jouw aanvraag hierbinnen kunt laten vallen zal de gemeente sneller positief je bouwvergunning beoordelen omdat het ook in hun belang is.

3. KIES VOOR EEN PASSENDE ARCHITECTUUR
Maakt je plannen zoveel mogelijk passend binnen de bestaande architectuur en laat het ontwerp niet opvallend zijn. Je kunt anders te maken krijgen met verzet van de welstandscommisie en gemeente.
Meer Informatie