Klussen & Verbouwen

Woonwebsite Woonencyclopedie
aanneemsom

Dit is het afgesproken bedrag waarvoor een bouwbedrijf de uitvoering van een werk aanneemt.

aannemingsovereenkomst

Overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder om een werk uit te voeren tegen de aanneemsom volgens een plan en de voorwaarden die in een bestek zijn vastgelegd.

achterwerker

Als een baksteen of een straatklinker beschadigingen heeft of er slecht uitziet, dan wordt dit een achterwerker genoemd. Deze wordt dan niet meer ingezet als het uiterlijk van de steen belangrijk is. Zoals te verwachten is het tegenovergestelde een voorwerker.

behangklaar

Is een wand of plafond zo vlak gemaakt dat je er meteen op kunt behangen? Dan is er sprake van behangklaar. Er mogen bubbels of luchtgaatjes in de wand zitten, zolang er probleembloos behangen kan worden.

bestek

Op het bestek is de aannemingsovereenkomst gebasseerd. Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de te gebruiken materialen, de voorwaarden, de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Het bestek is nodig voor de controle van de kwaliteit van de bouw.

bestemmingsplan

Door de gemeenteraad is vastgelegd wat de bestemmingen voor een bepaald gebied zijn. in dit zogenaamde bestemmingsplan worden voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de grond en wat er gebouwd mag worden.

bouwbesluit

Besluit op grond van de Woningwet, waarin de overheid minimumeisen en voorschriften voor de bouw en het gebruik vaststelt waaraan woningen moeten voldoen.

bouwvergunning

Een bouwvergunning is vereist voor het nieuw bouwen of verbouwen van uw huis. Bij het aanvragen van een bouwvergunning worden de plannen getoetst aan de bouwverordening, het bouwbesluit en het bestemmingsplan. Een bouwvergunning wordt afgegeven door gemeente. Door op onderstaande link te klikken vindt u zeer uitgebreide informatie over wanneer een bouwvergunning nodig is.

  Uitgebreide informatie en tips »

bouwdepot

Een bouwdepot is een depot (rekening) waaruit u tijdens de bouw of verbouwing van uw woning op verschillende momenten betalingen kunt doen. Het geld in het bouwdepot wordt dus niet aan u uitgekeerd, maar wordt gebruikt om tijdens de (ver)bouw rekeningen van bijvoorbeeld de aannemer te betalen. Naarmate de bouw vordert, blijft er dus steeds minder geld in het bouwdepot over, totdat, aan het einde van de bouw, het bouwdepot leeg is.

cascobouw

Woningbouw waarbij de woning casco wordt opgeleverd. De toekomstige bewoners kunnen de woning dan naar eigen inzicht (laten) afbouwen.

dagmaat

De maat gemeten aan de binnenkant van een kozijn of sponning van een deur wordt dagmaat genoemd.

dakgoten - dakgoot reinigen

Niet iets waar u waarschijnlijk dagelijks bij stil staat, maar een vervuilde dakgoot kan grote problemen geven. Als het regenwater, ook wel hemelwater genoemd, niet goed afgevoerd kan worden, ontstaan vaak lekkages en andere problemen met alle consequenties en schade vandien. Via onderstaande link vindt u uitgebreide informatie en tips.

  Uitgebreide informatie en tips »

GIW-garantie

Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is een Organisatie die (toekomstige) eigenaars een financiële en kwalitatieve waarborg biedt als een bouwbedrijf dat bij het GIW is aangesloten nalatig is of failliet gaat.

glaslatten

Om glas in een kozijn goed vast te zetten worden in veel gevallen glaslatten gebruikt.

houtrot

Problemen met houten onderdelen zoals kozijnen, steunbalken en deuren ontstaan in de meeste gevallen door houtrot. In het vochtige Nederlandse klimaat onstaan gemakkelijk schimmels die het hout aantasten. Door bouwkundige gebreken of achterstallig onderhoud komt dit vocht in de constructie. Hierdoor worden de houten onderdelen langzaam maar zeker aangetast en ontstaan problemen als lekkage en verzwakkingen van bouwconstructies.

  Uitgebreide informatie en tips »

hurefoam

Een van de isolatiematerialen waarmee een spouw tijdens de bouw, maar voornamelijk achteraf, kan worden gevuld, is ureum-formaldehyde schuim (Hurefoam). Dit isolatieschuim wordt met behulp van een injecteerapparaat in een waterig milieu gevormd uit twee componenten: de harscomponent en de harder-component. Om de schuimvorming te bevorderen wordt een tenside ("schuimmiddel") toegevoegd. Doordat in het injecteerpistool een intensieve menging plaatsvindt van de tenside bevattende component en lucht, vindt schuimvorming in het pistool plaats. Vlak voor het verlaten van het pistool wordt de tweede component in gedoseerde hoeveelheid toegevoegd, wat nodig is om de chemische reactie op gang te brengen. Het natte schuim gaat over in een vaste (doch niet harde) cellulaire massa. Deze "scheerschuim"-achtige vorm wordt door middel van perslucht uit het pistool via een vulslang door vulopeningen in de spouw gespoten. Het schuim verlaat in volledig opgeschuimde toestand het injecteerpistool; na-expansie in de spouw vindt dus niet meer plaats.

  Meer informatie »

manometer

Soms is het noodzakelijk om de de spanning of de druk van een, in een afgesloten ruimte aanwezige, vloeistof of gas te meten. Dit kan met behulp van een manometer.

meer- en minderwerk

De verrekening van de wijzigingen die tijdens de bouw zijn uitgevoerd ten opzichte van wat er bij de aanbesteding in het bestek en de bouwtekeningen was vastgelegd.

onderaannemer

Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een onderdeel van een bouwwerk uitvoert.

opstal

De bouwmaterialen en de constructie van een huis plus alle materialen die aan het pand vastzitten. Ook een schuur en een garage horen bij de opstal.

preventief onderhoud

Onderhoud dat toekomstige gebreken voorkomt.

renvooi

Lijst van symbolen en hun betekenis bij een bouwtekening.

Jugendstil | Art Nouveau

Jugendstil/Art Nouveau is behalve een bijzondere kunststroom ook een bijzondere bouwstijl. Als u een woning met als bouwstijl Jugendstil/Art Nouveau heeft en u overweegt om een aanbouw te laten plaatsen, is het het mooist om een eventuele aanbouw in dezezelfde stijl te realiseren.

  Meer informatie »

schoonheidscommissie

Commissie die door de gemeenteraad is aangewezen en die advies uitbrengt over de esthetische kant van een bouwwerk. De commissie beoordeelt alleen het uiterlijk en de ligging, en niet de constructie. De schoonheidscommissie wordt ook wel welstandscommissie genoemd.

spouwmuur isolatie

Het vullen van spouwmuren met thermisch isolerende materialen is een werkwijze die in het middelpunt van de belangstelling staat. Bouwfysisch kunnen tegen het vullen van een normale spouwmuur geen fundamentele bezwaren worden aangevoerd, mits uiteraard de uitvoering zodanig is dat daardoor geen storende nevenverschijnselen kunnen ontstaan, zoals bijv. vochtbruggen, houtrot aan balkkoppen of kozijnen of schade aan gevelstenen.

  Meer informatie »

timmermanspotlood

Om hout, metaal, muren en andere ruwe oppervlakten goed te kunnen markeren kan een timmermanspotlood worden gebruikt. Meestal is dit een potlood dat sterker en dikker is dan een gewoon potlood met een dikkere grafietstift.

vernieuwbouw

Een woning zodanig renoveren dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van een nieuwbouwwoning.

voorwerker

Als een baksteen of een straatklinker er perfect uitziet, zonder beschadigingen, dan wordt dit een voorwerker genoemd. Een voorwerker wordt ingezet als het uiterlijk van de steen een zeer belangrijke rol speelt, omdat deze in het zicht wordt aangebracht.
Zoals te verwachten is het tegenovergestelde een achterwerker (een baksteen of straatklinker van inferieure kwaliteit).

welstandscommissie

Commissie die door de gemeenteraad is aangewezen en die advies uitbrengt over de esthetische kant van een bouwwerk. De commissie beoordeelt alleen het uiterlijk en de ligging, en niet de constructie. De welstandsscommissie wordt ook wel schoonheidscommissie genoemd.