BliksembeveiligingBliksembeveiliging voor de Woning

In Nederland komen gemiddeld om de 3,5 dag onweersbuien voor. En de onweersbuien met de daarbij behorende blikseminslagen lijken - wellicht door de klimaatsverandering - in aantal en heftigheid toe te nemen. Als je daarbij in ogenschouw neemt dat er in de woning en het bedrijf steeds meer elektrische apparatuur aanwezig is waarvoor een blikseminslag schadelijk kan zijn dan is het niet vreemd dat steeds meer woningen uitgerust worden met bliksembeveiliging.

Bliksembeveiliging en bliksem afleiders buitenshuis

Het meest bekend zijn de installaties die op woningen en andere gebouwen worden geplaatst. Beter bekend als de bliksemafleider. Op korte afstand langs en op het gebouw worden koperen leidingen aangebracht die met elkaar zijn verbonden. Hierdoor ontstaat een zogenaamde 'Kooi van Faraday'.

Op hoger gelegen delen - zoals de nok van de woning of schoorsteen - worden verticale leidingen aangebracht. Via de leidingen wordt bij een blikseminslag de stroom afgevoerd naar de grond en ontstaat er geen schade aan het gebouw of de woning.

Uitwendige bliksemafleiding is vooral bedoeld voor vrijstaande woningen met relatief weinig bebouwing in de omgeving en voor gebouwen met een bijzondere waarde of die kwetsbaar zijn. Bij dit laatste punt moet u bijvoorbeeld denken aan huizen met een rieten dak. In de stedelijke omgeving is het meestal iets minder noodzakelijk om een installatie aan te brengen. De kans op een rechtstreekse inslag in een stadswoning is relatief klein.

Wat kost bliksembeveiliging

Om goed inzicht te krijgen in de kosten van bliksembeveiliging kunt u het beste online een prijsopgave aanvragen. Voordeel is dat u geheel gratis een of meerdere offertes kunt aanvragen en zo een goed idee krijgt van de kosten.

Bliksemafleiders | Bliksembeveiliging | Advies | Informatie | Offerte | Prijs | Tips