Gemengd Tuinafval Afvoeren - Advies en Informatie

Tuinafval Herkennen en Afvoeren

Wat is gemengd tuinafval en hoe kun je het afvoeren?

Onder gemengd tuinafval wordt verstaan: alle afval die afkomstig is uit uw tuin. Naast het gewone tuinafval bestaande uit het organische materiaal, wordt hieronder ook afval als oude schuttingen, palen, schermen, bielzen en ander bewerkt materiaal verstaan. Heb je alleen organisch tuinafval dan is het goed dit aan te geven. De verwerking hiervan is goedkoper net als de afvalcontainer die hier voor wordt gebruikt. Als je een kleine hoeveelheid hebt kun je het uiteraard zelf afvoeren naar de vuilstort of milieustraat. Is er sprake van een grote hoeveelheid gemend tuinafval of wil je het zakelijk laten afvoeren dan is de beste oplossing de huur van een afvalcontainer.
...Prijzen Afvalcontainer Huren Vergelijken en Meer Informatie >

LET OP: Vermeng geen ander afval met tuinafval

In een container voor gemengd tuinafval mag geen puin en bouw- en sloopafval worden gedeponeerd. Hiervoor moet een ander soort afvalcontainer gehuurd worden.

Meer afval en afvalverwerking
> Tuinafval en Groenafval = Afvalcontainer Huren
> Bouw- en Sloopafval Informatie
Trefwoorden: Gemengd Tuinafval Afvoeren | Informatie | Advies | Aanbiedingen | Afvalcontainer Huren
________________________________________________________________________________________________