Biologisch BemestenBehoud de natuur, bemest biologisch!


Bemesten kan uw planten erg goed doen, zeker als uw tuin van nature voedingsarm is. Biologische bemesting, ook organische mest genoemd, is niet alleen beter voor het milieu in het algemeen, maar ook voor het functioneren van uw tuin. Naast voeden, zorgt organische mest ook voor een verbeterde bodemstructuur. Bovendien kan het gebruik van dit type mest het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderen. Dat scheelt u tijd, en zorgt voor gezondere planten.

Tips voor bemesten

Biologisch bemesten is beter voor uw tuin ťn voor het milieu. Maar de keuze is uiteraard aan u. Onderstaande tips gelden voor alle vormen van bemesting.
  • Gebruik nooit meer mest dan nodig is, dit is pure verspilling van de mest. Zandgrond heeft in verhouding meer mest nodig dan bijvoorbeeld kleigrond.
  • Bemest alleen in groeiperiodes. Een moestuin heeft over het algemeen meer groeiperiodes dan bijvoorbeeld een siertuin.
  • Als de planten onvoldoende groeien, kan dit komen door een van nature voedselarme bodem. Het kan verstandig zijn om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.


Bron: Milieu Centraal