CV Bijvullen - Tips Advies en Uitleg

Als het waterpeil in de CV te laag wordt, is het tijd om deze te gaan bijvullen. Het bijvullen van de centrale verwarming is een klusje dat niet heel ingewikkeld is en prima zelf gedaan kan worden. Op deze pagina vind je tips, advies en uitleg hoe je dit het beste kunt doen.

Wanneer de centrale verwarming bijvullen?

Als er te weinig water in de centrale verwarming zit, dan functioneert deze niet goed en gaat de cv te veel energie verstoken. Je kunt aan het metertje op de CV of HR-ketel zien of er nog voldoende water in de CV zit en hoeveel er bijgevuld moet worden

Hoeveel water moet er in de CV-installatie zitten?

De werkelijke hoeveelheid water die in de cv moet zitten, is afhankelijk van de installatie. Dit is eenvoudig te zien op de waterdruk meter die zich op de cv-ketel bevindt en tussen de 1,5 tot 2 bar moet aangeven. Dit wordt meestal aangeduid met een groen gebied. Ligt de druk hieronder, dan moet de centrale verwarming bijgevuld worden. Ligt de druk erboven, dan moet deze afgetapt worden.

Hoe kun je zelf de centrale verwarming bijvullen?

Onderstaand vind je in verschillende stappen de goede manier om probleemloos zelf de centrale verwarming bij te vullen.

Voorbereiding cv bijvullen

CV bijvullen in Stappen

Nadat je de voorbereidingen hebt afgerond, kun je aan de slag met het bijvullen van de cv-installatie. Onderstaand vind je in 7stappen hoe je dit het beste kunt doen.

Stap 1 - Kamerthermostaat laag zetten

De kamerthermostaat moet op de laagste stand worden gezet. Hierna moet je ongeveer 10 minuten wachten tot de thermostaat op de ketel 40°C of lager aangeeft.

Stap 2 - De CV-Ketel uitzetten

Als de temperatuur op de ketelthermostaat 40°C of lager aangeeft, kun je de stekker van de ketel uit het stopcontact halen. De ketel is nu uit.

Stap 3 - Slang aansluiten op vulpunt

In de buurt van de ketel zit, als het goed is, een aansluitpunt voor water.
- Sluit de slang aan op de waterleiding.
- Houd de slang even hoog als het vulpunt van de CV.
- Laat het water er voorzichtig inlopen tot de slang helemaal gevuld is en er geen lucht meer in zit.
- Draai de waterkraan nu dicht
- Sluit hierna de slang voorzichtig aan op het vulpunt van de CV.

Tip: Zorg ervoor dat je de slang kunt aansluiten op het vulpunt. Kies dus voor de meest dichtstbijzijnde waterleiding of zorg voor een slang die lang genoeg is. Vaak zit er een aansluitpunt op de waterleiding vlakbij de ketel.

Stap 4 - Bijvullen centrale verwarming

- Eerst zorgen dat de slang goed is aangesloten
- Draai dan de waterkraan open.
- Draai vervolgens - met een kwartslag - de vulkraan open.
- Als het goed is gaat nu de waterdruk meter oplopen.
- Vul de cv tot de meter een druk aangeeft van 1,5 tot 2 bar (meestal aangegeven met een groen gebied op de meter).
- Is dit punt bereikt, dan sluit je de waterkraan af.
- Draai het bijvulpunt dicht.
- Hierna kun je de slang loskoppelen. Er zit nog wel water in de slang, dus hou een emmer gereed.

Stap 5 - Ontluchten radiatoren

Om de centrale verwarming optimaal te laten functioneren, moeten nu de radiatoren worden ontlucht. Omdat lucht naar boven gaat, werk je van onder naar boven. Via de link vind je stap voor stap uitleg over hoe je de radiatoren en cv kunt ontluchten.

  lees verder

Stap 6 - Waterdruk controleren

Bij het ontluchten van de radiatoren komt meestal ook wat water vrij. Daarom is het goed om nogmaals de waterdruk te controleren. Is deze te laag, vul dan de cv nogmaals bij (ga terug naar stap 3 om uitleg te krijgen hoe je dit kunt doen).

  lees verder

Stap 7 - Centrale verwarming opstarten

Als de waterdruk op peil is, kun je de stekker van de ketel weer in het stopcontact steken. De ketel start vervolgens opnieuw op. Hierna zet je de kamerthermostaat weer op de gewenste temperatuur en de klus is geklaard!